Święta Wielkiej Nocy

to czas upamiętnienia

zwycięstwa Dobra nad Złem

Niech ten czas będzie

otwarciem na drugiego człowieka

doda otuchy i tchnie spokój

niech pokaże to, co piękne.

 

                                   życzy

                         Dyrekcja i pracownicy

      Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie