Obraz

Opieka Wytchnieniowa

Miasto Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pozyskało na realizacje Programu „Opieka wytchnieniowa”  – edycja 2022 łącznie kwotę w wysokości 195,840 zł. 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby z niepełnosprawnością, a nie dla poszczególnych członków rodziny.

Program ma zapewnić świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regeneracje. 

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. 
Osoby chętne do skorzystania z Programu mogą zgłosić się osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Korczaka 5 lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: 65 525 38 63.