ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI JEDNOSTKAMI


Obrazek


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5

Dział Numer telefonu
Centrala 65 520 70 46
Fax 65 529 96 12
Sekretariat 65 525 38 76
Dział Świadczeń Rodzinnych 65 520 85 40
Dział Świadczeń Socjalnych 65 525 38 60
Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym 65 520 97 48
Kierownik Działu Pracy Środowiskowej 65 525 38 62
Zespół Rejonu 1 Działu Pracy Środowiskowej 65 525 38 52
Zespół Rejonu 2 Działu Pracy Środowiskowej 65 525 38 53
Zespół Rejonu 3 Działu Pracy Środowiskowej 65 525 38 54
Zespół Rejonu 4 Działu Pracy Środowiskowej 65 525 38 55
Zespół Rejonu 5 Działu Pracy Środowiskowej 65 525 38 56
Informatycy 65 525 38 58
Główna Księgowa 65 525 38 59
Dział Księgowości 65 525 38 61
Kasa 65 525 38 64

Obrazek


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Narutowicza 73/1

Nazwa działu Numer telefonu
Zespół ds. Funduszu Alimentacyjnego 65 520 94 86
Zespół ds. Programów i Organizacji Pozarządowych 661 213 131
Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej 607 442 121
Zespół ds. Pieczy Zastępczej 65 529 58 50

Obrazek


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Słowiańska 63/6

Nazwa działu Numer telefonu
Zespół ds. Asysty Rodzinnej 65 520 65 74
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 65 520 65 74

Obrazek

Schronisko dla Osób Bezdomnych, ul. Towarowa 10

kontakt: 65 537 50 95 oraz 697 610 159


Obrazek

Dom Seniora 1, ul. Korczaka 5

kontakt: 65 520 40 37


Obrazek

Dom Seniora 2, ul. Pułaskiego 9

kontakt: 65 526 01 47


Obrazek

Klub Seniora "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 4

kontakt: 65 525 13 28


Obrazek

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie – MIESZKANIA WSPOMAGANE w Leszczyńskim Centrum Usług Senioralnych ul. Grzybowa 4

kontakt: 65 300 21 05