System Obsługi Wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie informuje, że od 10 lutego 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia indywidualnym osobom niepełnosprawnym  aplikowanie o środki PFRON dystrybuowane przez samorządy, za pomocą internetowej platformy – System Obsługi Wsparcia (SOW).  Jest to bezpłatne nowoczesne narzędzie, za pośrednictwem którego, bez wychodzenia z domu, osoba niepełnosprawna lub instytucja działająca na jej rzecz może aplikować o środki Funduszu przekazane samorządom powiatowym.

Wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” dla Wnioskodawców, których miejscem zamieszkania jest Miasto Leszno przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON). 

W 2020 roku w systemie SOW można złożyć wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” a więc Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Ponadto w systemie SOW przyjmowane są wnioski w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii dla osób z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, Osoby niepełnosprawne, które spełniają kryteria mogą tą drogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

Potrzebujesz więcej informacji?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Izabela Mielcarek

tel: (+48) 607 442 121
mail: imielcarek@moprleszno.pl

Marcin Wojciechowski