Obraz

W związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2: Usługi społeczne i zdrowotne oraz Poddziałania 7.2.2: Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19
 

dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

pn. „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w mieście Lesznie”

 

zapraszamy

wszystkie osoby chcące skorzystać z jego usług

i potrzebujące oferowanej w jego ramach pomocy

do kontaktu osobistego lub telefonicznego:

 

w Leszczyńskim Centrum Usług Senioralnych przy ul. Grzybowej 4, tel. 65 300 21 05

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 - 12.00

oraz w poniedziałek od 15.00 - 17.00

 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ul. J. Korczaka 5, tel. 65 520 97 48

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 12.00 - 15.00

 

 

W ramach projektu Mieszkańcy Leszna mogą skorzystać z usług:

1)    Hospicjum Domowego

2)    Dziennego Domu Opieki Medycznej

3)    Mieszkania Wspomaganego

4)    Usług opiekuńczych

5)    Pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej


Realizacja projektu „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno”