Miejski Program


Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

na lata 2017-2020


"Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą (...) albo nad małoletnim lub nad osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (...)"- art. 207 kodeksu karnego.

Przemoc w rodzinie, szkole czy na ulicy to obecnie powszechne zjawiska w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu niż wartości autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych, niewydolność wychowawcza rodziny, niedostatek (bieda), pozostawienie dzieci z ich własnymi problemami. Dodatkowo agresywne wzorce rozpowszechniają media, które zamiast potępiać negatywne postępowanie, często je propagują.

Przemoc w rodzinie jest specyficzną formą przemocy. Zazwyczaj ofiarami przemocy są kobiety i dzieci, jak również osoby starsze. statystyki odnoszące się do przemocy domowej nie są jednak precyzyjne i nie oddają wielkości problemu, który często nieujawniony przez członków rodziny.

Ognisko domowe powinno cechować się bezpieczeństwem i wzajemnym szacunkiem, tam kształtuje się osobowość oraz system wartości, dlatego też zadaniem państwa jest objęcie wsparciem ofiar przemocy, jak również podjęcie bezwzględnych działań wobec sprawców, aby przemoc nie powtarzała się.

Zapoznaj się całą treścią programu