USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Komu przysługują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie  zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.


Co obejmują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?
Usługi opiekuńcze mogą obejmować:
  • pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, przygotowaniu posiłków, załatwianie spraw w urzędach, zgłaszanie wizyt lekarskich itp.
  • mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc w zachowaniu higieny osobistej,
  • dostarczanie gotowych posiłków z Domu Seniora,
  • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,
  • natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze są szczególnym rodzaje usług opiekuńczych  dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

Jak uzyskać pomoc?
O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) należy zwrócić się  do Działu Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym pok. 23, budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ul. Janusza Korczaka 5.  Kierownikiem działu jest Pani Monika Smoczyk.

Można również skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem  065 520 97 48. Podczas naszej rozmowy dokładnie wyjaśnimy cała procedurę przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie BIPZasady odpłatności

Dokładne zasady odpłatności określa uchwała nr XXXIII/311/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXVII/340/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.