„ZŁOTA RĄCZKA” dla Seniora

„ZŁOTA RĄCZKA” dla Seniora

Program „Złota Rączka” skierowany jest dla mieszkańców miasta Leszna powyżej 65 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, dysponujących niskimi dochodami.

Inicjatywa ma na celu zapewnienie nieodpłatnej pomocy Seniorom w drobnych, domowych  naprawach, które nie wymagają wiedzy specjalistycznej lub specjalnych uprawnień, natychmiastowej interwencji oraz nie pociągają za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane będą wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez Seniora ubiegającego się o pomoc.

Zgłoszenia do Programu „Złota Rączka” przyjmowane będą w biurze ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/2. Szczegółowych informacji można także uzyskać pod numerem telefonu 661 213 131.UCHWAŁA NR XXXVI/463/2021 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Pomocy „ZŁOTA RĄCZKA”


KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU