LESZCZYŃSKA KARTA SENIORA

23 czerwca 2016 r. radni Rady Miejskiej Leszna, uchwalili przyjęcie Programu "Leszczyńska Karta Seniora". Celem tego Programu jest stworzenie warunków do tego, aby starsze pokolenie mogło nadal w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, korzystać z dóbr kultury, brać udział w wydarzeniach sportowych czy edukacyjnych. Program, który poprawi jakość życia oraz wykształci pozytywny wizerunek leszczyńskich seniorów zakłada włączenie i zaangażowanie jednostek organizacyjnych Miasta Leszna, instytucji kultury, sportu, rekreacji, edukacji i zdrowia, sektora organizacji pozarządowych oraz prywatnych firm i przedsiębiorców. Udział w Programie „Leszczyńska Karta Seniora” pozwoli osobom starszym skorzystać z ulg, zniżek i promocji ofert przygotowanych przez instytucje publiczne oraz w zakupie towarów i usług oferowanych przez prywatne podmioty. W poszerzenie i urozmaicenie oferty dla Seniorów mogą włączyć się również firmy i przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do Programu.

Poniżej znajduje się uchwała Rady Miejskiej Leszna odnosząca się do Programu "Leszczyńska Karta Seniora" wraz z uzasadnieniem i załącznikami, a także lista podmiotów, które przystąpiły do programu i oferują zniżki.

Wnioski o wydanie Leszczyńskiej Karty Seniora należy składać w biurze Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1.  Szczegółowych informacji można także uzyskać pod numerem telefonu 661 213 131.


Wniosek o wydanie Leszczyńskiej Karty Seniora


Program Leszczyńskiej Karty Seniora


Deklaracja dla firm o przystąpieniu do Programu LKS


Wykaz podmiotów, które dotychczas przystąpiły do programu


Uchwała nr XXIV/294/2016 w sprawie przyjęcia Programu "LESZCZYŃSKA KARTA SENIORA"


Uchwała nr XLIX/679/2018 w sprawie zmiany do uchwały XXIV/294/2016 w sprawie programu "LESZCZYŃSKA KARTA SENIORA"