Czy jako ośrodek pomocy społecznej współpracujecie z podmiotami ekonomii społecznej?
Zastanawialiście się kiedyś nad korzyściami płynącymi z takiej decyzji?
Taka współpraca będzie tematem kwietniowego forum, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Forum Ośrodków Pomocy Społecznej pn. „Przedsiębiorczość społeczna jako obszar aktywności Ośrodków Pomocy Społecznej/Centrów Usług Społecznych” odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku w leszczyńskim ratuszu.

W pierwszej kolejności porozmawiamy o perspektywach oczekiwanych zmian w kontekście zapisów projektu ustawy o ekonomii społecznej oraz zamianach w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Głównym punktem programu będzie panel dyskusyjny o korzyściach, płynących ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. W rolę moderatora wcieli się Donata Majchrzak-Popławska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy, natomiast panelistami będą:

  • Cezary Miżejewski - polityk społeczny, ekspert wiodący w projekcie „Spójna integracja Ekonomii Społecznej II”, Prezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych,
  • Ewa Gałka - polityczka społeczna, menadżerka, liderka i animatorka przedsięwzięć na rzecz rozwoju lokalnego, regionalnego - nie tylko w Wielkopolsce, prezeska Stowarzyszenia Centrum PISOP,
  • Aleksandra Andrzejewska – kierownik Działu Włączenia Społecznego w ROPS w Poznaniu,
  • Elżbieta Gazda – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, Wiceprezes Stowarzyszenia "Pro-Active",
  • Zbigniew Zalesiński – Prezes Spółdzielni Socjalnej "Kotwica", Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, Członek Zarządu Stowarzyszenia "Pro-Active",

Na zakończenie uczestnicy usłyszą kilka słów o startego polityki społecznej województwa wielkopolskiego w kontekście włączenia społecznego.
Chęć udziału prosimy zgłosić do 25 kwietnia 2022 roku kontaktując się z paniami: Agnieszką Klopsz lub Małgorzatą Nawrocik pod adresem e-mail: ngo@moprleszno.pl oraz pod numerem telefonu: 661 213 131.
Cały program dostępny tutaj.