W związku z potrzebą i koniecznością objęcia pomocą osób w wieku senioralnym oraz osób/rodzin poddanych kwarantannie, zapraszamy do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lesznie. Pomoc dla Seniorów oraz tych, co pozostają w kwarantannie obejmować będzie np. zakup artykułów spożywczych, higienicznych i leków, wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci, załatwienie pilnych spraw, których nie można załatwić w innym terminie i w inny sposób.
Wolontariusze będą „kojarzeni” z konkretnymi osobami/rodzinami.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się telefoniczne do MOPR pod numerem
695 276 780, podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.

Numer dostępny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00