W związku z potrzebą i koniecznością objęcia pomocą osób lub rodzin poddanych kwarantannie, zapraszamy do współpracy z nami.
Pomoc dla tych, co pozostają w kwarantannie obejmować będzie np. zakup artykułów spożywczych i higienicznych, zakup leków, wyrzucenie śmieci, załatwienie pilnych spraw, których nie można załatwić w innym terminie i w inny sposób.

Wolontariusze będą „kojarzeni” z konkretnymi osobami/rodzinami.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się telefoniczne do MOPR pod numerem 65 52538 76, podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.