W związku z pandemią koronowirusa COVID-19 informujemy, że do 15 maja br. wydłużamy termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków algorytmowych PFRON:

- pobyty na turnusie rehabilitacyjnym, 
- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 
- likwidacja barier architektonicznych, 
- likwidacja barier w komunikowaniu się, 
- likwidacja barier technicznych, 
- usługa tłumacza języka migowego,