Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie

ogłasza nabór na wolne stanowiska:

-POMOC KUCHENNA-
-KUCHARZ-

Wymagane dokumenty należy składać do 30 czerwca2022 r. godz. 14.00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5, I piętro lub dokumenty można przesłać pocztą na adres Ośrodka.

Więcej informacji znajdziesz na naszym Biuletynie Informacji Publicznej:

KUCHARZ: http://www.bip.moprleszno.pl/dokument/918

POMOC KUCHHENNA:  http://www.bip.moprleszno.pl/dokument/919
 

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.