23.03.2022 odbyło się robocze spotkania pracowników MOPR z przedstawicielami Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie.

Spotkanie odbyło się w siedzibie naszego ośrodka i dotyczyło pomocy dla obywateli Ukrainy.

Podczas spotkania omówiono między innymi:

  • pomoc w formie jednorazowego świadczenia 300 zł,
  • świadczeń rodzinnych,
  • pomocy w formie zapewnienia posiłku,
  • możliwości skorzystania ze środki PFRON,
  • wsparcia w firmie usług opiekuńczych,
  • asystenta osoby niepełnosprawnej
  • opieki wytchnieniowej.