18 grudnia (wtorek) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014- 2020, edycja w roku 2019, oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Spotkanie objęte jest patronatem prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać na adres mailowy krupecka@poznan.uw.gov.pl lub telefonicznie 61 854 12 78.

Spotkanie odbędzie się w Sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Aleja Niepodległości 16/18, budynek A I piętro.

Program spotkania

11.00 Rejestracja uczestników

11:30 - 11:45 – otwarcie spotkania, przywitanie uczestników

11:45 - 12:50 – przedstawienie założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2019 r. wraz
z odpowiedziami na pytania uczestników

Przedstawiciel Biura Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

12:50 - 14:00 – przedstawienie założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie
w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich w 2019 r. wraz
z odpowiedziami na pytania uczestników

Przedstawiciel Biura Programów Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

14:00 - zakończenie spotkani