Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób w 2019 r.

Szczegóły dotyczące ogłoszonych konkursów znajdują się pod linkiem http://www.bip.moprleszno.pl/dokumenty/38/2018

ZAPRASZAMY!