Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie w dniu 12.10.2018r. poparli Ogólnopolską Pikietę Pracowników Pomocy Społecznej, która odbywa się tego dnia w Warszawie.
Celem pikiety jest godne wynagrodzenie pracowników ośrodków pomocy społecznej,którzy należą do najsłabiej wynagradzanych grup  zawodowych oraz dialog z rządem.
Pracownicy zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej posiadają szerokie kompetencje zawodowe: od komunikacyjnych po administracyjne.