Jesteś Osobą Niesamodzielną lub Opiekunem Faktycznym Osoby Niesamodzielnej  zapraszamy do skorzystania ze wsparcia w ramach  projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie wraz z partnerami: Fundacją Aktywizacja i Fundacją „Odzew”.

Osobom niesamodzielnym oferujemy:

 • możliwość skorzystania  z miejsca krótkotrwałego pobytu w Centrum Usamodzielniania przy ul. Słowiańskiej 55 (w podwórzu),
 • poradnictwo specjalistyczne psychologa, prawnika, logopedy, seksuologa,
 • usługi opiekuńcze i asystenckie pielęgniarki, rehabilitanta,
 • zajęcia wspomagające służące usamodzielnieniu m.in. przygotowywanie posiłków, sfera pielęgnacyjna, zajęcia z posługiwania się komputerem oraz zajęcia kulturalne rozwijające samodzielność m.in. wyjścia do kina, teatru,
 • zajęcia socjoterapeutyczne, w tym warsztaty kompetencji społecznych oraz zajęcia terapeutyczne m.in. warsztaty muzyczne, plastyczne, tańca,
 • zajęcia rehabilitacyjne poprawiające proces samodzielności i usprawnienia fizycznego,
 • osobistą pomoc i wsparcie Trenera Aktywności,
 • integracyjny wyjazdowy warsztat aktywizacji społecznej

Osobom faktycznym oferujemy:

 • wsparcie specjalistyczne psychologa i prawnika,
 • szkolenia z treningu interpersonalnego, następstw funkcjonalnych niepełnosprawności oraz kultury osobistej (savoir-vivre) w kontaktach z osobą niepełnosprawną,
 • kurs z udzielania podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz masażu
 • osobistą pomoc i wsparcie Trenera Aktywności społecznej

Jeśli chcesz skorzystać z naszego wsparcia, zapraszamy do kontaktu:
Fundacja „Odzew”,  tel. 603 531 456
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, tel. 65 525 38 62

Projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020http://www.leszno24.pl/Tego_jeszcze_w_Lesznie_nie_bylo!_Trwaja_zapisy,35285.html

Harmonogram konsultacji specjalistów Centrum Usamodzielniania

Informacje o projekcie