Uwaga !!!

Świadczenia rodzinne, świadczenia 500+, zasiłki dla opiekunów przekazywane będą co miesiąc 20 dnia każdego miesiąca, a w przypadku, gdy 20 dzień miesiąca wypadnie w dni wolne od pracy, świadczenia przekazywane będą pierwszego dnia roboczego po 20 dniu miesiąca.