Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie zaprasza rodziców dzieci romskich / uczniów szkół podstawowych/ na spotkanie, które odbędzie się dnia 4 września 2018r. /wtorek/, o godz. 11.00 w Stacji Biznes Pl. dr. J. Metziga 1 /róg Metziga i Słowiańskiej/.

Spotkanie poświęcone będzie projektowi, który realizuje MOPR, dotyczącemu edukacji dzieci romskich oraz omówieniu wspólnych działań na rzecz społeczności romskiej w przyszłości.

W spotkaniu weźmie udział Pani Maria Krupecka - Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych z Leszna.

Zapraszamy rodziny romskie do udziału w spotkaniu.

Liczymy na Państwa obecność.