W wyniku zaproszenia skierowanego od Prezydenta Miasta Leszna - Pana Łukasza Borowiaka do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, 14 czerwca br. w leszczyńskim Ratuszu odbyło się spotkanie informacyjne. Dotyczyło ono dwóch obszarów współpracy z PFRON:
1. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu "Stabilne zatrudnianie" dla samorządu terytorialnego i jego jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych przy zatrudnianiu pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością
2. możliwości uzyskania dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Miasta Leszna i okolicznych gmin oraz działacze leszczyńskich organizacji pozarządowych.Galeria zdjęć: