Przypominamy:

1) Do założenia PUE potrzebne są dowód osobisty, numer telefonu i adres mailowy.

2) Do wysłania wniosku 300+ potrzebne są: PESEL dziecka, numer rachunku bankowego, adres i nazwa szkoły oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dziecko takie posiada).