Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Z programu mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pośród inwestycji objętej programem znaleźć można: zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) oraz montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Program priorytetowy został zaprojektowany w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących domów jednorodzinnych. Dzięki realnemu wsparciu finansowemu beneficjenci Programu, mogą wpłynąć na poprawę jakości powietrza w swoim otoczeniu, oszczędzać na codziennych wydatkach dzięki efektywniejszemu zarządzaniu energią elektryczną w swoim domu oraz, co najważniejsze, chronić zdrowie swoje i całej rodziny.

Więcej informacji na stronie BIP pod adresem: Program Czyste Powietrze