Szanowni Państwo

W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od 1 lipca 2019r. w celu przyznania świadczenia wychowawczego nie wydaje się decyzji administracyjnej.

Przyznanie świadczenia następuje w formie informacji, którą przekazujemy na podany we wniosku adres e-mail.

Chroniąc Państwa dane osobowe w celu otworzenia załącznika należy podać hasło, którym jest PESEL wnioskodawcy.

Nasze informacje o przyznaniu świadczenia wysyłane są z następujących adresów:

sw@moprleszno.pl - przyznanie świadczenia wychowawczego (500+)

dobrystart@moprleszno.pl - przyznanie świadczenia Dobry start (300+)