Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do następujących zadań:

  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  •  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
  • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski przyjmowane będą do 30 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie (moprleszno.pl) lub w biurze Zespołu do Spraw Rehabilitacji Społecznej, ul. Narutowicza 73, pok. nr 2 lub pod nr telefonu 607 442 121.