Od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i uprawnione do  świadczenia z programu „Rodzina 500+” będą wszystkie dzieci do 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia, PUE ZUS) – od 1 lipca 2019 r.

Po 1 lipca należy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019r. na podstawie decyzji wydanej w 2018r.

To organ rozpatrujący wniosek, przyzna świadczenia od 1 lipca na pierwsze lub jedyne dzieci wychowywane w rodzinie, które jeszcze nie są uprawnione do świadczenia oraz od 1 października na dzieci które są przyznane świadczenia do 30 września.

Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. w formie informacji o przyznaniu świadczenia. Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku  adres poczty elektronicznej. W przypadku barku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.