Wycieczka do arboretum w Wojsławicach

Były momenty, w których z wrażenia zapierało nam dech w piersiach. Krajobrazy, widoki, piękno nie do opisania. Zdjęcia nie oddają w całości tego, co zobaczyliśmy. Ta różnorodność roślin, paleta barw. Wiosna, wiosna, ach to ty....

Czytaj więcej
Wielkanoc przy wspólnym stole

Po dwóch latach przerwy, zasiedliśmy wspólnie przy świątecznym stole. Uroczyście, zgodnie z tradycją kultywowaliśmy Wielkanoc. Towarzyszyli nam zaproszeni goście- siostra dyrektor z przedszkola Sióstr św. Elżbiety oraz dyrekcja leszczyńskiego MOPR-u.

Czytaj więcej
Koncert "Dwa kraje, jedna muzyka"

W ramach akcji "Kultura dla Ukrainy" uczestniczyliśmy w koncercie ukraińskiego duetu, w skład którego wchodzą Lubava Kir oraz Serhiy Novohatsky. Artyści prezentowali na deskach leszczyńskiego teatru utwory polskie oraz ukraińskie.

Czytaj więcej
Karaoke

Na początku było trochę nieufnie ze strony Seniorów, ale z biegiem czasu jak się wszyscy rozśpiewali, zabawa była przednia.

Czytaj więcej
Wzięliśmy udział w konkursie "Wspomnienia z dawnej pracy"

Nasi Seniorzy wzięli udział w konkursie pod nazwą " Wspomnienia z dawnej pracy". Konkurs skierowany był dla osób w wieku 50+, mieszkańców województw wielkopolskiego i lubuskiego. Miał on na celu pokazanie, jak przed laty wyglądały stanowiska pracy. Teraz z niecierpliwością czekamy na ogłos…

Czytaj więcej
Wycieczki do groty solnej

Już od paru tygodni, co piątek udajemy się do groty solnej. Czasami, dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Kubiak mamy dodatkowe atrakcje. Tym razem czas umilał nam Pan Ryszard, grający na klarnecie utwory "pod nóżkę".

Czytaj więcej
Spotkanie opłatkowe

Przy dźwiękach kolęd odbyło się spotkanie opłatkowe Seniorów. To już kolejny rok, gdzie w ograniczonym składzie spotykaliśmy się przy świątecznym stole.

Czytaj więcej
Ubieranie miejskiej choinki

W ramach ubierania miejskiej choinki, zawiesiliśmy bombkę Domu Seniora na świątecznym drzewku. To już pewnego rodzaju tradycja. Nie mogło tam nas zabraknąć.

Czytaj więcej
Udział w konkursie na "Najpiękniej przystrojoną bombkę 2021"

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W Domu Seniora prace wre. Przygotowujemy prace na kiermasz świąteczny organizowany przez MBWA w Lesznie. Zgłosiliśmy także swój udział w konkursie organizowanym przez NGO na "Najpiękniej przystrojoną bombkę 2021". W dniach od 6 do 16 grudnia można odd…

Czytaj więcej
Mobilny Punkt Dostępu do Internetu

Fundacja Partycypacji Społecznej z Poznania, w ramach współpracy, przekazała na nasze ręce laptopa. Ma on służyć naszej społeczności lokalnej, w celu włą­cze­nia senio­rów w budowę spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego w Pol­sce, roz­wój funk­cjo­nal­nych kom­pe­ten­cji cyfro­wych oraz umie­jęt­no­ści…

Czytaj więcej