Spotkanie z FIO

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie dotyczące Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej